Bedrijfsoverzicht

L.B.G. N.V. groepeert een aantal studieburelen, aannemers die in verschillende activiteiten en diensten gespecialiseerd zijn en vastgoed makelaars.

Deze verschillende studieburelen en aannemers werden gekozen:
  • Zodat er geen concurrentie tussen hen ontstaat,
  • Zodat ze een volledige dienst aan klanten aanbieden i.v.m. advisering, marktstudie, engineering en opbouw.
Dank zij deze organisatie kunnen LBG NV en haar dochtermaatschappijen één partner voor alle activiteiten aan haar klanten aanbieden, die de soepelheid en flexibiliteit van een studiebureel en KMO combineert.
Elke eenheid bewaart haar onafhankelijkheid en blijft vrij haar eigen activiteiten te ontwikkelen op basis van haar competentie en marktopportuniteit.

Dank zij haar talrijke kontakten in de internationale financiële wereld kan LBG NV het nodige kapitaal tot 50 miljoen USD voor projecten verzamelen.

Voor haar internationale projecten heeft LBG NV zich met locale partners verbonden in Algerije, Kazakstan, Libanon, Liberia, Rusland…

Handelsnaam: L.B.G. N.V.
Hoofdzetel:

17, Delleurlaan
B-1170 Brussel
België

Telefoon: +32 (2) 663.01.30
Fax : +32 (2) 663.01.39
Register der rechtspersonen: Brussel
B.T.W.: BE 0428.583.810
Geregistreerde aannemer: n° 03.11.11.
Kapitaal: 248 000 EUR