Projectbeheer

De afdeling "Projectbeheer" is essentieel om het succes van onze projecten te verzekeren.

Om haar doel te bereiken en om een optimaal evenwicht tussen kwaliteit, prijs en termijn aan onze klanten te verzekeren is deze afdeling met volgende taken bezig:

 • Opstelling van financiële constructies om het voor het project nodig geld te verzamelen, 
 • Opstelling van budgetten en maandelijkse dynamische herevaluatie gebaseerd op de laatste gekend gegevens,
 • Opstelling van planningen voor studies en realisaties met bepaling van de nodige mankracht om het doel tegen de laagste prijs te bereiken, 
 • Raadgever voor kleine projecten,
 • Realisatie van uitvoerbaarheidstudies,
 • Coördinatie en beheer van studies, constructies en opstart van productie-eenheden, 
 • Organisatie van productiestops voor onderhoud.

Proces selectie

De afdeling "Proces selectie" heeft een belangrijke functie in het beheer van onze projecten.  Ze zoekt naar fabricatieprocedés die het best aan de behoeften van de klant voldoen.  Indien de klant reeds zijn eigen licenties heeft realiseert ze een technisch-commerciële studie van de procedés van de concurrentie. Bovendien heeft de klant geen zorg meer voor processen die niet fundamenteel zijn in de fabricatie van zijn producten.

De afdeling "Proces selectie" houdt zich met de volgende activiteiten bezig:

In het algemeen,

 • Definitie en opstelling van processchema's (PFD),
 • Opstelling van schema's van leidingen en instrumentatie (P&ID),
 • Definitie en opstelling van logisch schema's.

In het bijzonder,

 • Gasmeting en -reductiestations (N2, O2, H2, aardgas),
 • Verhoging van de concentratie van sodaschild,
 • Verrijking van aardgas in helium,
 • Diesel motor aangedreven elektrische centrales,
 • Dehydratatie van organische stoffen,
 • Carbonisatie van organische stoffen met energierecuperatie,
 • Vleesbehandeling in slachthuizen,
 • Biertechniek,
 • Behandeling van koffie, rijst en papaïne,
 • Kunststofverwerking,
 • Waterbehandeling met demineralisatie en creatie van een nieuwe mineralisatie om de gewenste smaak te geven,
 • Kwaliteitscontrole van lucht en water,
 • Zakken en flessen productie, verpakking, palletisering.  

 

Speciale technieken

De afdeling "Speciale technieken" is het startpunt van elk project.  Haar opdracht begint met het zoeken naar industriële sites en loopt verder met de verschillende technieken nodig voor de realisatie van gebouwen en kunstwerken.

De afdeling "Speciale technieken" is met volgende taken bezig: 

 • Zoeken naar industriële sites,
 • Onderhandelingen met administraties,
 • Terreinverkaveling en urbanisatie,
 • Tracering van wegen en riolering,
 • Studie van verwarming, ventilatie, luchtconditionering, koelkamers,
 • Oprichting van stofvrije ruimten en lokalen met gecontroleerde verluchting,
 • Loodgieterij, sanitair, riolering,
 • Gas- en vloeistofdistributie (perslucht, stikstof, zuurstof, gas…),
 • Energiebesparing,
 • Nieuwe energiebronnen,
 • Veiligheidsuitrusting,
 • Bliksemafleider,
 • Transporttechniek: liften, goederenliften, rolbruggen, roltrappen, pneumatisch transport, toegangsbruggen voor boten…
 • Controle units,
 • Studies voor zonverwarming, warmtepompen,
 • Baksteenproductie,
 • Bierproductie,
 • Oprichting van elektrische centrales,
 • Zeefronten,
 • Vuurbescherming. 

Bouw

De afdeling "Bouw" is verantwoordelijk voor het oprichten van alle industriële, administratieve en openbare gebouwen.

De afdeling "Bouw" omvat de volgende activiteiten:

 • Architecturale projecten,
 • Studies van de grondstabiliteit,
 • Definitie en berekening van fundaties,
 • Definitie en berekening van elementen uit beton, staal, hout…
 • Studies en realisatie van geprefabriceerde elementen,
 • Berekening van lasten in industriële elementen,
 • Studies en realisatie van gebouwen zoals industriele opslagplaatsen, administratieve gebouwen, burelen, ziekenhuizen, hotels, sporthallen,
 • Renovatie van gebouwen,
 • Werfsupervisie. 

Mechanica en Tanks

De afdeling "Mechanica en Tanks" is onontbeerlijk om aan de fabricatieprocessen van de klant konkrete vorm te geven.

De afdeling "Mechanica en Tanks" is met volgende activiteiten bezig:

 • Opstellen van specificaties voor alle industriële machines zoals compressoren, pompen, extruders, drogers, koeltorens, behandelingsystemen en opslaginstallaties,
 • Opstellen van specificaties voor ovens en ketels, met inbegrip van alle aanverwante uitrusting zoals olie tanks en fakkels,
 • Opstellen van specificaties, berekening en verificatie van tanks en warmtewisselaars volgens verschillende normen:
  - TEMA
  - AD-MERKBLATTER
  - STOOMWEZEN
  - ASME
  - CODAP
 • Prijsonderzoek,
 • Selectie van uitrusting,
 • Opvolging van bestellingen en verzameling van conformiteitattesten,
 • Technische dienstverlening bij opstart. 

 

Informatica

De afdeling "Informatica" houdt zich bezig met het automatiseren en de procescontrole van productie-eenheden.

De afdeling "Informatica" is met volgende taken bezig:

 • Opstellen van specificaties voor data controle systemen volgens de behoeften van de klant,
 • Prijsonderzoek en selectie van de meest aangepast systemen, aankoop en opvolging van de bestellingen,
 • Ontwerpen van schermen voor het sturen van procedés,
 • Systeemconfiguratie,
 • Proeftesten voor de keuring van kabels,
 • Afnametesten (FAT en SAT)  voor de verificatie van systeemconfiguraties,
 • Dienstverlening bij opstart.

 

Elektriciteit en instrumentatie

De afdeling "Elektriciteit en instrumentatie" is verantwoordelijk voor de distributie van elektriciteit, het automatiseren van systemen en het uitvoeren van verschillende procesmetingen.

De afdeling "Elektriciteit en instrumentatie" heeft de volgende activiteiten:

A. Elektriciteit:

 • Opstellen van schemas voor de distributie van elektriciteit,
 • Opstellen van specificaties voor hoogspanningscellen, transformatoren, controle eenheden voor elektrische motoren,
 • Opstellen van plannen en schemas van elektrische panelen,
 • Opstellen van plannen en schemas van verlichtinginstallaties,
 • Opstellen van plannen en schemas van tracering,
 • Prijsaanvraag en aankoop van materialen,
 • Opstellen van specificaties en opmetingen voor de constructie,
 • Werfsupervisie,
 • Afnemen van installaties. 

B. Instrumentatie:

 • Opstellen van specificaties voor instrumenten,
 • Prijsaanvraag en selectie van materialen,
 • Aankoop en opvolging van bestellingen,
 • Opstellen van blokschemas,
 • Opstellen van plannen voor de distributie van kabels,
 • Opstellen van plannen voor verbindingsdozen en verdelingspanelen,
 • Opstellen van plannen van de bekabeling van elektrische kasten,
 • Opstellen en updaten van instrumenten lijsten,
 • Opstellen van instrumentatie loops voor de procescontrole en onderhoud,
 • Opstellen van plannen voor het inrichten van controlelokalen,
 • Opstellen van specificaties en opmetingen voor het constructie,
 • Steun tijdens montage,
 • Receptie van installaties,
 • Dienstverlening bij opstart,
 • Beheer van plannen en schemas.

 

Piping

De afdeling "Piping" heeft als activiteiten:

 • Opstelling van overzichtsplannen voor productie-eenheden en verbindingen van machines, tanks en reactoren,
 • Verdeling van gas en vloeistof,

De belangrijkste activiteiten zijn:

 • Opstellen van algemene layouts,
 • Opstellen van overzichtsplannen voor productie-eenheden,
 • Opstellen van plannen voor leidingen,
 • Opstellen van specificaties voor leidingen en toebehoren,
 • Opstellen van isometrieën plannen voor berekening en constructie,
 • Studie van supportering voor leidingen,
 • Berekening van leidingen,
 • Opstellen van specificaties en metingen voor de montage,
 • Marktonderzoek,
 • Aankopen van materialen,
 • Beheer van uitbestedingen,
 • Werfsupervisie,
 • Testen en ontvangst van goederen,
 • Beheer van technische documentatie.

 

Risicoanalyse

Risicoanalyse als systematische manier om risico’s te identificeren en evalueren in zowel industriële processen als op de werkvloer of in instellingen.

Belangrijkste activiteiten zijn:

 • Procesrisicoanalyse voor de petrochemische en chemische industrie, olie- en gasinstallaties, raffinaderijen en de farmacie.
 • Risico-identificatie en -evaluatie methodes waaronder:
  • HAZOP (HAZard OPerability)
  • LOPA (Layer Of Protection Analysis)
  • What If ?
  • Risicografen en risico matrices
  • Planop (Een methodiek van de Belgische Federale Overheid voor het uitvoeren van vrijzettingsanalyses)
 • Praktische implementatie van IEC61508 en IEC61511
  • Certifiëring van lifecycles en audits
  • Re-instrumentatie projecten
  • SIL (Safety Integrity Level) berekeningen
  • On-site training